Keidi Kõiv: riigihanke vaidlused kompavad tihti advokaadi võimete piire

RASKi vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht Keidi Kõiv räägib riigihangetest sedavõrd kirglikult, et ei teki kahtlustki - tema valitud valdkond on õigusmaastikul põnevaim. Pingetaluvuse panevad eriliselt proovile hankevaidlustega kaasnevad ülilühikesed tähtajad ja see on adrenaliiniotsijale just sobiv valdkond, kinnitab Kõiv.


Sa oled tänaseks töötanud RASKis veidi üle 3 aasta – mõni ütleks, et see on ebanormaalselt lühike aeg, et saada advokaadibüroos valdkonnajuhiks – millised need 3 aastat on olnud?
Vahel tagasi vaadates mõtlen kerge kahetsusega, et oleksin võinud selle tee juba varem ette võtta. Need 3 aastat on olnud täielik nauding. Olen iseennast ja enda võimete piire oluliselt rohkem tundma õppinud ja kasvanud, sh isiksusena sellise kiirusega, et tagasi vaadates tekib hirm, et kuidas see kõik niimoodi juhtus. Aga head asjad pidi ju õigel ajal, õiges kohas ja õigete inimeste keskel juhtuma.


Need 3 aastat, mis RASKis oled töötanud on olnud mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas ka väga rasked, muutusterohked aastad – esmalt 3 aastat COVID-it, siis sõda koos inflatsiooniga – kuidas need muutused riigihangete valdkonda on muutnud ja mõjutanud?
Ma valetaks, kui ütleks, et maailmas toimuv ei ole riigihangete valdkonda mõjutanud või on seda teinud vähe. Eelarvepuudus, hinnatõus, tarneraskused – need on kindlasti kolm peamist märksõna, millistega mõjudega on hankijatel ja pakkujatel tulnud tegeleda ning seda varasemast täiesti erinevas võtmes. Väga aktuaalseks on muutunud kõik see, mille peale pole osalised aastaid stabiilsena püsinud majanduskeskkonnas pidanud isegi mitte mõtlema. Näiteks kõik lepingu riskidega seonduv alates riskide jaotusest poolte vahel kuni riskide hinnastamiseni välja.

"Väga mitmeid probleeme toob
juriidika asemel  inimkäitumine.
Asju tehakse kiirustades, süvenemata
või kõiki detaile selgeks tegemata."

Mida näed täna, ette vaadates, riigihangete valdkonnas suurima probleemina – mis vajaks süsteemsemat  tegelemist?
Kuigi erinevate juriidiliste nüansside kallal võiks alati nokkida ja probleemkohti leida, siis nii nagu mitmes teises õigusvaldkonnas, on ka riigihangete valdkonnas näha, et väga mitmeid probleeme toob juriidika asemel kaasa hoopis inimkäitumine. Asju tehakse kiirustades, süvenemata või kõiki detaile selgeks tegemata. Eks ma saan ka aru, põhjalikus nõuab aega, mida ühel või teisel poolel kunagi ülearu ei ole.

Juba mõnda aega on näha, et hankijatel napib häid hankespetsialiste, mistõttu on olemasolevate koormus väga suur ja apsakad kipuvad hankedokumentidesse sisse tulema. Ettevõtjad on ülekoormatud, mistõttu tehakse riigihankemenetluses pakkumusi teinekord nii viimasel minutil, et hankijale täiendavaid päringuid või isegi hankedokumentide vaidlustamist enam ei jõuagi teha. Puudulik kommunikatsioon võib tähendada aga ka hankijaga hoopis erinevaid arusaamasid, mis ettevõtjale hiljem aga kahjulikuks osutub.

Ma arvan, et sellega peaks tegelema ja võimalik, et praegu on selleks just parim aeg. Ebaõnnestumisega kaasnevad riskid on ju mõlemale poolele suured.


Mis on Sinu valdkonnas keerulistes majandusoludes suurim oht? On midagi, mis paneb Sind valdkonna eksperdina muretsema?
Kui tavapäraseid tsiviilõiguslikke lepinguid saavad pooled kahepoolse kokkuleppe alusel muuta, siis riigihankelepingute muutmine sedavõrd lihtne ei ole. Ja kuigi see on riigihankelepingutega alati nii olnud, siis ometi on ettevõtjaid kellele tuleb see üllatusena. Näiteks oluline eksimus eelarve koostamisel olukorras, kus hankija on kaardistanud riskid ning jätnud need ettevõtja kanda. Sellises olukorras on hankijat hilisemalt väga keeruline veenda eelarvet suurendama, milline eksimus aga kokkuvõttes võib ettevõtjale tuua kaasa maksejõuetuse. See on kindlasti väga suur oht.

Kas aga sellepärast just muretsemiseks on põhjust aga nagu ka eelmise küsimuse juures viitasin, siis erinevaid aspekte peab varasemast veel põhjalikult läbi mõtlema ja kalkuleerima.

"Kuivõrd riigihankeõigus on osa Euroopa Liidu õigusest,
siis on Euroopa Kohtu seisukohtadel väga oluline roll
ka siseriikliku õiguse kujunemisel ja tõlgendamisel."


Kas ja kui palju mõjutab Eesti suuremaid riigihankeid Euroopa kohtupraktika? 
Kuivõrd riigihankeõigus on osa Euroopa Liidu õigusest, siis on Euroopa Kohtu seisukohtadel väga oluline roll ka siseriikliku õiguse kujunemisel ja tõlgendamisel. Seega on kindlasti oluline Euroopa Kohtu valdkonnaüleste seisukohtade kursis olla.

Näiteks eelmise aasta lõpus andis Euroopa Kohus seisukoha pakkuja poolt esitatud dokumentide konfidentsiaalsuse osas koos uute suunistega eduka pakkumuse konkureerivale pakkujale avaldamata jätmise aspektist. Eduka pakkuja pakkumuse sisu teadasaamine on pikalt olnud nagu kits kahe heinakuja vahel. Ühelt poolt ei ole edukas pakkumus pärast selle edukaks tunnistamist riigihangete seaduse alusel konfidentsiaalsusklausliga kaitstud, mistõttu on teistel pakkujatel õigus see välja nõuda. Teiselt poolt tuleb aga kaitsta iga ettevõtja poolt määratletud ärisaladust, milline keelab pakkumust väljastada. Konkurendile vaidlustamise aspektist tähendab see suurt ebamugavust, sest vaidlustus tuleb esitada pimesi või sootuks vaidlustuse esitamisest loobuda. Kumbki ei ole aga kooskõlas tõhusa õiguskaitse põhimõttega.


Kuidas Sa RASKi jõudsid?

RASKi jõudsin läbi hea sõbra ja tänase kolleegi Andrei Svištš’i tugevale värbamistööle, mis ilma liialdamata kestis 8 kuud. RASK’il oli tol ajal puudu riigihangete valdkonna inimene ning minul oli riigihangete valdkonna kompetents. Olin varasemalt osalenud PRIA-s riigihangete kontrolli süsteemi ülesehitamisel ja sina peal riigihangete korraldamise, läbiviimise, vaidlemise ning erinevate hankijate koolitamisega. Justkui ideaalne sobivus eks? Mure oli aga selles, et mina elasin tol ajal Tartus ning RASK oli ju Tallinnas.

Aga nagu öeldakse, siis järjepidevus viib sihile ja lõpuks Andrei selle advokaadiks saamise seemne minu peas idanema suutis saada. Igatahes seadsin tookord eeltingimuseks, et lähen proovin vandeadvokaadi abi eksamit sooritada ja kui see läheb edukalt, siis olen nõus ka vastava elumuutuse ette võtma ja advokaadibüroosse tööle minema.

Fun fact: Andrei oli ka esimene kes mulle KOHE pärast suuliselt eksamilt välja astumist ja telefoni sisse lülitamist helistas, et teada saada kuidas läks. Kui teavitasin, et olen vist nüüd nagu advokaat, siis ta teavitas, et Ramon ja Tarmo ootavad mind. Lõbusaks teeb loo see, et ei teadnud Ramon ja Tarmo, kes olen mina ega mina, kes on nemad. Aga pole lugu, nagu öeldakse - lõpp hea, kõik hea.

"Riigihangete valdkond väga mitmekülgne,
hõlmab endas kombinatsiooni väga
erinevatest õigus- ja eluvaldkondadest
ning mis põhiline - kiirust!"


Mis sind siis riigihangete juures paelub?
Kolleegid teinekord ikka tögavad, et ma sellise „ebaseksika“ valdkonna olen valinud. Ise aga leian, et alati ei pea töötama kõige populaarsemas valdkonnas, et olla edukas, vaid ka esmapilgul igavas valdkonnas võib olla palju põnevust ja väljakutseid. Riigihangete valdkond on minu hinnangul väga mitmekülgne, hõlmab endas kombinatsiooni väga erinevatest õigus- ja eluvaldkondadest ning mis põhiline - kiirust! Riigihangetes on kõik tähtajad väga täpselt määratletud ja paika pandud, mis võimaldab veidi paremini ka erinevaid aspekte planeerida. Menetlused ei saa seista ja venida aga samas pakuvad mitmekülgsust. Ja see on mulle väga sobiv.

Nüüd, avalikust sektorist büroosse tulnuna, mis sind RASKis on hoidnud?
Need kolm aastat RASKis on mind veennud, et advokaaditöö on absoluutselt minu jaoks. Ma olen nn overachiever tüüpi inimene, kel on vaja pidevalt seada uusi sihte ja saavutada määratud eesmärke. Ja advokaaditöö võimaldab seda. Igal kaasus, mis minu lauale jõuab on uus, omade nüanssidega ja see on väga põnev. Ja kui tegemist on riigihankevaldkonna kaasusega, siis lisandub ka adrenaliini põks lühikestest tähtaegadest - vaidlustusmenetluses vastamiseks näiteks ainult 3 tööpäeva. Selliselt mitmete kaasustega korraga tegeledes paneb see võimed vägagi proovile ja piiride kompimine käib pidevalt. Mulle selline adrenaliini all töötamine sobib!

Kui ma peaksin täna aga valima ühe märksõna, et mis mind on RASKis hoidnud, ja hoiab kindlasti ka edaspidi, siis on see "kindlustunne". Kui ma oma advokaadikarjääri alustasin, siis hoolimata sellest, et ma olin mitmeid aastaid õigusmaastikul juba töötanud, tundsin et mul on siiski väga palju veel õppida ja vajan seetõttu kindlasti tuge. RASKi partnerid kinnitasid valmisolekut sellesse panustada ning et ma saan toetava ja väga professionaalse meeskonna ja suurepärased arenguvõimalused. Ja täpselt nii ka oli – RASKi inimestel on väga suur valmisolek noortesse panustada, mentorluse pool on väga tugev.

Millised on olnud su meeldejäävamad võidud?
Kõige paremini on mulle jäänud meelde kaasus, milles oma kliendi jaoks eduka menetlusliku positsiooni saavutamiseks hekseldati mõlema poole esindaja poolt läbi vist kogu tsiviilkohtumenetluse seaduslik ja realiseeriti kõik võtted ja taotlused, mida antud seadustik üldse võimaldab. Otseloomulikult tähendas see ka seda, et menetlus oli väga keeruline ja mahukas ning nõudis peensusteni konkreetse eluvaldkonna tehniliste aspektide tundmist, aga seda parem tunne oli lõpuks sirge selja ja võitjana kaasusest välja tulla.