"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Omavalitsuste edukas esindamine Riigikohtus keskkonnatasude vaidluses.

Sisu

RASK esindas Vaivara ja Koigi valda kohtuvaidluses Maksu- ja Tolliametiga. Vaidluse aluseks oli küsimus, kas maksuhaldur tohib omavalitsustele ülekandmiseks kuuluvate keskkonnatasudega tasaarvestada muid jooksvaid rahalisi nõudeid, mis riigil kohaliku omavalitsuse vastu tekkinud.

Maksuhaldur võitis vaidlused halduskohtus ja ringkonnakohtus. Kohalikud omavalitsused võitsid Riigikohtus. Kõrgeim kohus nõustus oma otsuses RASKi nõustajate abil kaitstud seisukohaga, et riigil ei ole õigust teha tasaarvestusi kohaliku omavalitsuse keskkonnatasude arvelt, ilma et selles oleks eraldi varasemalt kokku lepitud.

Antud kohtuasja tulemusel muutis maksuhaldur halduspraktikat suhetes kõikide Eesti omavalitsustega.