Taastuvenergia tootja Evecon nõustamine maismaa tuulepargi arendamisel.

Sisu

RASK nõustab energeetika ettevõtet Evecon seoses küsimustega, mis on tekkinud erinevate omavalitsuste üldplaneeringutega. Täpsemalt on RASK analüüsinud erinevate omavalitsuste üldplaneeringutes sisalduvaid regulatsioone, mis seonduvad tuuleparkide rajamisega.

Evecon OÜ on Eesti kapitalil põhinev taastuvenergia ettevõte. 2020. aastal rajas ettevõte 12 päikeseparki 7 erinevas kohalikus omavalitsuses koguvõimsusega 37MW. Täna arendab Evecon 13 kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil uusi päikese- ja tuuleparke.