Suure-Jaani lapsevanemate esindamine kohtuvaidluses seoses kohaliku kooli sulgemisega.

Sisu

RASK esindas Suure-Jaani kogukonna lapsevanemaid vaidluses, milles taotleti Suure-Jaani vallavolikogu poolt tehtud koolide (Tääksi, Kildu ja Sürgavere põhikoolid) sulgemise otsuse tühistamist.

Vaidluse keskmes oli küsimus sellest, millises ulatuses peab vald kaasama taolise otsuse tegemisse kohalikke kogukondi. Samuti milliseid asjaolusid ja kriteeriumeid peavad kohalikud omavalitsused haridusreformi läbiviimisel arvesse võtma ning analüüsima.
Halduskohus rahuldas kohtuvaidluses esialgse õiguskaitse kohaldamiseks ja peatas menetluse ajaks otsuste kehtivuse.

16.06.2014 kinnitas kohus kompromissi, mille kohaselt püsivad kolm kooli 2014/2015 õppeaastal 9-klassilistena. Samuti kaasatakse kolme kooli lapsevanemate esindajad valla haridus- ja kultuurikomisjoni töösse ning kodulähedase, vähemalt 6-klassilise kooli säilimine tagatakse kuni 2018. aastani.

Kohus leidis, et koolide sulgemine on kohalikku kogukonda puudutav otsus ja taoliste laiaulatuslike otsuste tegemisel peavad omavalitsused kohaliku kogukonna olulisel määral otsuse tegemise protsessi kaasama.