Eesti suurima elektroonikaseadmete taaskasutusettevõtte Replace osanike nõustamine tervikosaluse müümisel üleeuroopalisele Xllnc Groupile.

Sisu

RASK nõustas koostöös Rootsi advokaadibürooga Wigge&Partners elektroonikaseadmete taaskasutusettevõtte Replace osanikke Replace’i müümisel Xllnc Groupile ning müüjate poolt Xllnc Groupi reinvesteerimisel. Tehingu järgselt kasvab Xllnc Groupi 2019. aasta käive kombineerituna Replace’i käibega hinnanguliselt 300 miljoni euroni, andes grupile liidripositsiooni Euroopa keskkonnasäästlike elektroonikaseadmete haldusettevõtete seas.

Karl Erik Esko ja Timo Kullerkupp nõustasid kliente kogu müügiprotsessi ulatuses, sh ettevõtte müügieelse auditi läbiviimisel, osade müügilepingu läbirääkimistel ning tehingu sõlmimisel.

Replace OÜ tegutseb Skandinaavias ja Euroopas, pakkudes elektroonikaseadmete taaskasutuse täisteenust. Replace’i põhitegevus on kasutatud elektroonikaseadmete testimine, parandamine ning uuesti kasutusse suunamine, andes seeläbi tugeva panuse ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. Replace’i käive 2019. aastal ulatub hinnanguliselt 70 miljoni euroni.

Xllnc Group AB tegeleb üleeuroopalise elektroonikaseadmete haldusteenuse pakkumisega suurkorporatsioonidele ja avalikule sektorile. Replace’i liitumisel Xllnc Groupi saavutatakse grupi tegevuse efektiivsuse ja keskkonnasäästlikkuse kasv ning suurendatakse grupi panust elektroonikaseadmete ökoloogilise jalajälje vähendamisse.