Proviisorapteekide vaidlus Tartu Ringkonnakohtus.

Sisu

RASK esindab Tartu Rinkonnakohtus kahte proviisorapteeki – Põltsamaa Uus Apteek ja Paide Vee Tänava Apteek - kes on vaidlustanud Ravimiameti tegevuse tegevuslubade väljastamisel. Vaidluse vastaspoolele on kaasatud ka Konkurentsiamet.

Käimasolev vaidlus omab oma lahendites laiemat tähendust, sest jäktuvalt on vaidluse all apteegituru reformi alusväärtused. Antud kohtuasja raames määratletakse edasine Ravimiameti kontrollitoimingute maht üldapteekide tegevuslubade väljastamisküsimuses.