Põltsamaa linna esindamine keerulises omandisuhte vaidluses.

Sisu

RASK nõustas edukalt Põltsamaa linna keerulises vaidluses Autom Põltsamaa liiklusklubiga. Kõik protsessi käigus läbikäidud kohtuastmed leidsid, et Põltsamaa linnal on vaidlusaluses küsimuses õigus.

Autom Põltsamaa liiklusklubi kasutas alates aastast 1980 tasuta Lille tänav 2 asuva õppehoone ruume. 2010. aasta detsembris palus Põltsamaa linn vaidlusaluse õppehoone ruumid vabastada ja anda need linna kasutusse, millest aga Autom keeldus. Nii sai alguse keeruline omandisuhte vaidlus, kus asjaolud ulatusid tagasi aastasse 1976.

Lisaks Tartu Maakohtule leidis ka Tartu Ringkonnakohus, et Põltsamaa Autom liiklusklubil puudub õigus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ruumidele ja need tuleb autokoolil vabastada.