"image/png", "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Patarei merekindluse müügitehingu nõustamine.

Sisu

Advokaadibüroo RASK nõustas Riigi Kinnisvara seoses Patarei merekindluse kinnistu enampakkumise dokumentatsiooni koostamisega.

Nõustamine hõlmas esmalt põhjalikku analüüsi Patarei kompleksi müügi ja arenduse erinevate alternatiivide osas, samuti õigusabi müügitingimuste koostamisel ning tehingustruktuuri ülesehitamisel.

Konkursi võitvale investorile pannakse kohustus korrastada kõik Patarei merekindluse ajaloolised hooned, ehitada välja rannapromenaad ning heakorrastada kinnistu 6 aasta jooksul. Investor peab seejuures lähtuma kõigist kehtivatest nõuetest, sh muinsuskaitsepiirangutest, planeeringutest ja arhitektuurikonkursist. Renoveerimise eeldatav maksumus on 70-80 miljonit eurot.

Avalikes huvides eraldatakse Patarei hoonekompleksist idatiib, mis pärast korrastamist antakse üürile rajatavale Kommunismikuritegude Uurimise Keskusele/ Mälu Instituudile. Piirkonna parkimisvõimaluste tagamiseks rajab arendaja parkimismaja, mis jääb suures osas avalikku kasutusse. Kompleksi seni suletud ala avatakse külastajatele, välja ehitatakse teedevõrk ja rannapromenaad.