"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Pärnu Sadama nõustamine lepingu sõlmimisel maailma juhtiva süvendustööde ettevõttega Jan de Nul. 

Sisu

RASK nõustas Pärnu Sadamat süvendustööde lepingu sõlmimisel maailma juhtiva veealustele süvendustööde ettevõttega Jan de Nul. Varasemalt on Jan de Nul teostanud nt Panama kanali ja Suessi kanali süvendustööd.

Lepingu alusel teostas Jan De Nul 2015. aasta jooksul kogu Pärnu Sadama laevakanali süvendustööd, viies kanali süvise 7,2 kuni 7,7 meetrile. Tegu oli Jan De Nuli esimese tööga Baltimaades.

Pärnu Sadam AS on Pärnu sadama valdaja, olles peamiste sadama infrastruktuuride omanik. AS Pärnu Sadam korraldab sadamas laevaliiklust ning osutab stividorteenuseid. Pärnu sadam on viimastel aastatel kujunenud üheks suurimaks regionaalseks sadamaks Edela- ja Lõuna-Eestis.

Jan De Nul Group on maailma juhtiv ekspert süvendamise ja vesiehitusega seotud tegevustes. Samuti on ettevõte spetsialiseerunud avamere õli-, gaasi- ja taastuvenergia tööstusele. Neid peamisi merendusalaseid tegevusi tõhustab lisaks ka Jan De Nul Grupi ettevõttesisene tsiviilõiguslik ja keskkonnaalane kompetents, tänu millele pakub ettevõte oma klientidele terviklahendusi.