"image/png", "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Pärnu Sadama esindamine Pärnus Lootsi 10 asuvale kinnistule väljastatud ehitusloa vaidlustamisel.

Sisu

RASK esindab Pärnu Sadamat Pärnu jõe ääre Lootsi 10 asuvale kinnistule väljastatud ehitusloa ja tee-ehitusloa vaidlustamisel.
Vaidluse all on küsimus, kas Pärnu linn rikkus ehituslubade väljastamisel oluliselt menetlusõigus- ja materiaalõigusnorme ega ole hinnanud ehitusloa menetluses ehitusprojekti sisuliselt. Sisuline kontroll tähendab seda, et haldusorganil tuleb hinnata talle esitatud projektlahenduse realistlikkust, otstarbekust ja ehitise võimalikke alternatiivseid kasutuseesmärke.

Pärnu Sadam AS on Lõuna-Eesti regiooni olulisim ja suurim sadamaettevõtja. Sadamat külastab aastas üle 500 kaubalaeva ning käideldava kauba kogus on ligikaudu 2 miljonit tonni aastas.