"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Eesti Kaupmeeste Liidu esindamine ja nõustamine Pakendiaktsiisi reformi läbirääkimistel Rahandusministeeriumiga.

Sisu

RASKi advokaat Villy Lopman nõustas Eesti Toiduainetööstuse Liitu ja Eesti Kaupmeeste Liitu pakendiaktsiisi reformi läbirääkimistel Rahandusministeeriumiga.

10. mail 2017 kiitis Vabariigi Valitsus heaks ja saatis parlamenti pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise eelnõu. Eelnõuga planeeriti muuta kehtivat pakendiaktsiisi süsteemi.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Kaupmeeste Liit ei nõustunud kavandatatud muudatustega põhjendusel, et juba seni kehtinud süsteem töötab äärmiselt ebatõhusalt ning suurte vigadega.

1.juulil 2017 teatas valitsuskoalitsioon, et loobub pakendiaktsiisist.


Eesti Kaupmeeste Liit on Eesti Vabariigis tegutsevate jae- ja hulgikaubandusettevõtete ühendus. Kaupmeeste Liit on asutatud 1996.aastal eesmärgiga esindada ja kaitsta liidu liikmete huve seadusloome protsessis, ettevõtluse arendamisel ja hea kaubandustava põhimõtete süvendamisel.


Eesti Toiduainetööstuse Liit on 1993. aastal asutatud Eesti toiduainetööstuse ettevõtteid ja erialaliitusid koondav katusorganisatsioon, kelle missiooniks toetada ja edendada Eesti toiduainetööstust ja majandust ning aidata kaasa liikmetele soodsa ja sobiva tasakaalustatud eetilise ärikeskkonna kujundamisele.