Nordic Hypo esindamine krediidiandja tegevusloa taotlemisel.

Sisu

RASK nõustas ja esindas finatsteenuste pakkujat Nordic Hypo krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa taotlemisel. Finantsinspektsioon väljastas Nordic Hypole krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa 21. märtsil 2016. 

RASK nõustas ja esindas Nordic Hypot nii Finantsinspektsioonile esitatud krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa taotluse koostamisel kui ka sellele järgneval taotluse menetlemisel. Taotluse koostamise raames nõustas RASK klienti nii osaühingust aktsiaseltsiks ümberkujundamisel, taotluse dokumentatsiooni koostamisel kui ka Nordic Hypo sisulise tegevuse krediidiandjate ja -vahendajate seaduse nõuetega kooskõlla viimisel. Finantsinspektsiooni menetluse raames esindas RASK klienti ka suhtluses Finantsinspektsiooniga.

Nordic Hypo AS on krediidiandja, mis tegutseb 2010. aastast ning on kasvanud Eesti üheks suurimaks mittepangast finants- ja krediiditeenuste pakkujaks. Nordic Hypo pakub muuhulgas laene kinnisvara tagatisel, liisingut ning krediidiliini ettevõtjale. Nordic Hypo juhtkonnal on üle 20-aastane kogemus finantsteenuste valdkonnas.