Kliendi nõustamine Eesti Raudtee riigihankes avaldatud hanketingimuste vaidlustamisel.

Sisu

RASK nõustas klienti Eesti Raudtee AS korraldatud hankel, mille eesmärgiks oli leida raamlepingu partnerid järgmiseks kaheks aastaks Microsofti tarkvaralitsentside renditeenuse osutajana.

RASK nõustas ja esindas klienti riigihankes avaldatud tingimuste vaidlustamisel Riigihangete vaidlustuskomisjonis. Vaidlustus oli edukas ning otsusega kohustas Riigihangete vaidlustuskomisjon Eesti Raudtee AS-i viima riigihanke alusdokumentides kehtestatud kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused määratletud netokäibe ja täidetud lepingute tingimused kooskõlla õigusaktides ettenähtud nõuetega.