Kliendi edukas esindamine Riigikohtus vaidluses PRIA-ga.

Sisu

RASK esindas MTÜ-d Kalatex vaidluses PRIA-ga toetuse tagasinõudmise küsimuses. Riigikohus nõustus RASK seisukohaga, et toetuse tagasi nõudmiseks puudus alus ja PRIA otsus oli õigusvastane.

Riigikohus jäi enda uues lahendis kindlaks varasematele seisukohtadele ja kinnitas veelkord üle järgmised põhimõtted:

1) PRIA peab toetuste sihipärase kasutuse hindamisel võtma arvesse esitatud äriplaani kõrval ka konkreetse toetusmeetmega seotud rakenduskava eesmärkide täitmist;
2) PRIA peab etteheidete tekkimisel hindama selgemalt seda, mis mahus, ulatuses ja perioodi vältel võib üldse rääkida võimalikust rikkumisest;
3) PRIA peab lähtuma tegevuse kestvusnõude hindamisel Euroopa Nõukogu määruses sätestatud tähtajast (5 aastat) ja tingimustest, mitte siseriiklikult määratud (15-aastasest) kestvusnõude perioodist.