Keskkonnaorganisatsioonide ja kohalike elanike esindamine vaidluses raiete lubamise üle asula pargis.

Sisu

RASKi advokaadid Villy Lopman ja Birgit Aasa esindavad kliente vaidluses selle üle, et kas ja mis tingimustel saab Keskkonnaamet anda metsateatisi tiheasustusalal asuva pargi raiumiseks.

Täpsemalt on vaidluse all küsimus, kas Keskkonnaamet on asulasisese pargis maha raiumiseks loa väljastamisel arvestanud piisavalt planeeringutest tulenevaid piiranguid. Väljastatud raieload on keskkonnaorganisatsioonide arvates õigusvastased veel ja põhjusel, et Keskkonnaamet on jätnud välja selgitama raiete mõju läheduses asuvale Natura 2000 alale. Nimetatud vaidlust on keskkonnakaitselise laiema tähenduse tõttu oluliseks pidanud rahvusvaheline keskkonnaorganisatsioon PFPI (Partnership for Policy Integrity).