Padise valla edukas esindamine kaevandamisloaga seotud kohtuvaidluses.

Sisu

RASK esindas edukalt Padise valda uue kaevandamisloa väljastamisega tekkinud vaidluses. RASKi nõustamise tulemusel jäeti valla vastu esitatud kaebus menetlusse võtmata nii Tallinna Halduskohtus, Tallinna Ringkonnakohtus kui ka Riigikohtus.

18. detsembril 2013 kooskõlastas Padise vallavolikogu Keskkonnaameti poolt välja töötamisel oleva kaevandamisloa eelnõu uue kruusakarjääri rajamiseks Audevälja külla. Nimetatud Padise vallavolikogu kooskõlastus kui toiming vaidlustati Audevälja küla kogukonna poolt halduskohtus.

RASKi nõustamise tulemusel jäeti esitatud kaebus menetlusse võtmata nii Tallinna Halduskohtu kui ka Tallinna Ringkonnakohtu poolt. Kaebajad pöördusid edasi Riigikohtusse. 17. juunil 2014 jättis ka Riigikohus kaebajate määruskaebuse menetlusse võtmata.

Kohtud nõustusid kõikides astmetes RASKi õigusliku käsitlusega, et vallavolikogu poolt antud kaevandamisloa kooskõlastus kui toiming ei ole antud asjas eraldiseisvalt vaidlustatav.