Ettevõtjate nõustamine Eesti mereala planeeringu menetluses.

Sisu

RASK nõustab erinevaid kohalikke ettevõtjaid üleriigilise Eesti mereala planeeringu koostamise menetluses – täpsemalt nende osade lõikes, milles sätestatakse, kuhu ja millistel tingimustel on võimalik tulevikus tuuleparke merre rajada. RASK abistab ettevõtjaid tagamaks seda, et mereala planeeringus määratletud tuuleparkide arendusalad arvestaksid ka teiste mere kasutusaladega.

Eesti mereala planeering koostatakse üleriigilise planeeringu teemaplaneeringuga kogu Eesti merealale ning selle koostamise eest vastutab Rahandusministeerium. Mereala planeeringu eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kui avaliku ressursi kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse.