Ettevõtja esindamine Riigikohtus maamaksu vaidluses.

Sisu

RASK esindab ettevõtjat Riigikohtus maamaksu vaidluses maksuhalduriga. Vaidluse aluseks on küsimus, kas on õiguspärane koostada maamaksuteade perioodi kohta, mille osas ei ole olnud kehtivat maa maksustamishinna määramise akti.

RASKi nõustajad on seisukohal, et tagasiulatuv maa maksustamishinna kindlaks määramine ei ole õiguspärane. Samale seisukohale asus ka Tartu Ringkonnakohus. Maksuhaldur Tartu Ringkonnakohtu otsusega ei nõustunud ja esitas kassatsioonkaebuse, mis on Riigikohtu poolt menetlusse võetud.

Riigikohus teeb omapoolse otsuse eelduslikult 2019. aaasta jooksul.