Eestimaa Looduse Fondi nõustamine planeerimise ja metsandusega seotud küsimustes.

Sisu

RASK nõustab Eestimaa Looduse Fondi erinevate keskkonnaalaste ning planeerimisõiguslike küsimuste lahendamisel, alates planeerimisseaduse ja metsaseaduse kollisioonidest ja lõpetades raierahu ning metsateatistega seotud küsimustega.

Eestimaa Looduse Fond SA on poliitiliselt kui majanduslikult sõltumatu vabaühendusi, kelle töö eesmärgiks on pakkuda ühiskonnale looduskaitseks vajalikku ekspertiisi ning tuge seal, kus vaja ühendada riigiasutuste, teadusasutuste, ettevõtete ja aktiivsete kodanike pingutusi ühiste loodusväärtuste kaitseks.

Foto: Erik Karits