Eesti suurima hambaravi kliinikute grupi UNIMED nõustamine.

Sisu

RASK nõustab Eesti suurimat hambaraviteenuste- ja ortodontiateenuste gruppi UNIMED Ühendatud Kliinikud kõigis ettevõtte igapäevase majandustegevuse korraldamisega seotud küsimustes. RASKi õiguseksperdid on konsulteerinud UNIMEDi nii tervishoiuvaldkonna spetsiifiliste õigusprobleemide kui ka üldiste ühingu-, töö- ja lepinguõiguslike küsimuste lahendamisel.

Aastal 2015 nõustas RASK ettevõtet ja tema osanikke UNIMED kontserni loomise ja uute ühingute liitmisega seotud küsimustes - alates BaltCap’i investeerimisest kontserni eelkäijasse Ortodontiakeskus OÜ-sse, kliiniku omandamisest Medicum AS-lt kuni UNIMED kontserni loomiseni.

Unimed Kliinikud OÜ on Eesti üks suuremaid erameditsiinikeskusi, mille alla koonduvad erinevad kliinikud koos oma valdkonna parimate tervishoiu spetsialistidega - sh ortodontiakeskus, hambakliinik, hambalabor, unekeskus, eriarstide vastuvõtud ja päevakirurgia osakond.