Arendaja nõustamine päikeseparkide rajamisel.

Sisu

RASK nõustab taastuvenergia ettevõtet Evecon erinevate õiguslike küsimuste lahendamisel, mis seotud uue päikesepargi rajamisega.

RASKi õiguseksperdid nõustavad klienti erinevates planeeringualastes küsimustes, läbirääkimistel kohalike omavalitsustega ning kohalike elanikega.

Evecon OÜ on Eesti kapitalil põhinev taastuvenergia ettevõte. 2020. aastal rajas ettevõte 12 päikeseparki 7 erinevas kohalikus omavalitsuses koguvõimsusega 37MW. Täna arendab Evecon 13 kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil uusi päikese- ja tuuleparke.