Investeeringu nõustamine Eesti juhtiva ärikinnisvara haldaja Arealise omandamisel.

Sisu

RASK nõustas Elle Capitali keerulises ja suuremahulises A-klassi büroohoonete haldaja Arealise omandamise ja restruktureerimise protsessis.

RASK viis tehingu juures läbi sihtäriühingu juriidilise auditi ning koostas ostjapoolse dokumentatsiooni – konfidentsiaalsuslepingu, aktsiate müügilepingu, aktsionäride lepingu ning finantseerimisega seotud dokumentatsiooni.

Omandamistehingu käigus võõrandas Elle Capital Arealisele talle kuulunud vähemusosalused Arealise tütarettevõtetes Shnelli Ärimaja AS, Liivalaia Arenduse AS ja Tehnopolis Kinnisvara AS. Samaaegselt omandas Elle Capital Nordic Contractorsilt 50% miinus ühe aktsia suuruse osaluse Arealises. Nordic Contractors ostis omakorda Elle Capitalile müüdava Arealise osaluse välja Swedbanki tütarettevõttelt FR&R Nemo B.V.

Arealis AS on Eesti üks suurimaid A-klassi büroohoonete omajaid ja haldajaid, kelle portfelli kuulub üle 40,800 m2 A-klassi büroopinda Tallinnas, mh Eesti Raudtee peamaja, TTÜ Tehnopolise hoonete kompleks, Nordea panga peamaja ja ECE Ärimaja Tallinnas. Lisaks on ASil Arealis hulgaliselt pooleliolevaid arendusprojekte Tallinnas ja kaks suuremahulist projekti Leedus.

Nordic Contractors AS on ehitus- ja kinnisvaraturul tegutsev ettevõte, mis pakub oma teenust läbi tütarettevõtete. Nordic Contractorsi tegevus on keskendunud juhtimis- ja analüüsialase toe andmisele nii läbi esindatuse tütarettevõtete nõukogudes kui ka tihedas suhtlemises ettevõtete tegevjuhtidega kontserni arengut ja investeeringuid puudutavates küsimustes.