"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

AMTELi nõustamine läbirääkimistel Rahandusministeeriumiga autode maksustamise küsimuses.

Sisu

2016. aasta suvel ja sügisel alustati Rahandusministeeriumi poolt tööd sellega, et kehtestada Eestis otseselt või kaudselt automaks. RASK nõustas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liitu (AMTEL) läbirääkimistel Rahandusministeeriumiga. Läbirääkimised puudutasid seejuures väga erinevaid maksude kui ka riigilõivudega seotud küsimusi.

12. detsembril 2016 võttis Rahandusminister Sven Sester tagasi seaduseelnõu, mis nägi ette 2017. aasta juulist autode registreerimisele kehtestatavat riigilõivu. 


Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL) on Eesti suurimaid autode müügi- ning teenindusettevõtteid koondav katusorganisatsioon, mille põhieesmärgiks ühiste huvide kaitsmine. AMTEL on Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni ACEA (European Automobile Manufactures Association) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.