Infrastruktuur ja energeetika

RASK on olnud hinnatud õiguspartneriks paljudele riikliku tähtsusega energeetika ja infrastruktuuri objektidele ja projektidele - alates sadamatest, raudteest ja lennutranspordist, lõpetades tuuleparkide ja võrguteenuse osutajatega.


Field information

RASK omab laialdasi kogemusi mahukate infrastruktuuri projektide teostamisel, aidates kliente sageli algidee väljatöötamisest projekti lõpliku realiseerumise ning igapäevaste opereerimisküsimustega seotud õiguslike probleemide lahendamiseni. Näiteks Läänemaa suurima tuulepargi (Tamba-Mäli tuuleelektrijaam) arendamisel nõustas RASK projekti alates riiklikust abimeetmest toetuse taotlemisest ning pankade, tuulikutootjate, võrguehitajate ja maaomanikega lepingute läbirääkimistest, kuni ehitusefaasis kaheksas kohtuvaidluses esindamise, pargile kasutusloa hankimise ja tuulepargi võrku liidestamiseni.


Valdkonna juhtValdkonna juht - Ramon Rask.

Meeskonna tööd juhib partner Ramon Rask, kellel isiklikult väga mitmekülgne kogemus erinevate infrastruktuuri valdkonnas tegelevate ettevõtete nõustamisel. Näiteks on Ramon olnud aastaid õigusnõustajaks Magnetic MRO-le ja Pärnu Sadamale infrastruktuuri küsimustes, juhtinud mahuka õigusauditi läbiviimist rahvusvahelisele Rail Baltic projektile ning aidanud kaasa mitmete silmapaistvate ja suuremahuliste energeetika valdkonna arendusprojektide realiseerumisele.