Kliendi edukas esindamine kohtuvaidluses PRIA-ga eurotoetusteks vajalike nõuete täitmise küsimuses.

Sisu

RASK nõustas Härjanurme Mõisa kohtumenetluses PRIA-ga. Vaidlus tõusetus majandusüksuse vastavuse administratiivses kontrollis, kus tuvastati kliendipoolne rikkumine PRIA-le nõutavas vormis andmete edastamise kohustuses. PRIA poolt tahtlikuks hinnatud rikkumise süüdistuse tõttu vähendati olulisel määral kliendile tagatud põllumajandustavade toetust.

Vaidluse keskmeks lisaks Euroopa Komisjoni määruse sätetele oli Euroopa Põllumajanduse tagatisfondist makstavate otsetoetuste eesmärgi hindamine ning sellest tulenevalt finantskorrektsiooni põhjendatus, vajalikkus ja proportsionaalsus.

Pärast RASKi kliendi kaebuse rahuldamist esimesest kohtuastmes loobus PRIA edasisest hagist ning maksis Härjanurme Mõisale välja ka Euroopa Põllumajanduse tagatisfondist makstavad otsetoetused.

Härjanurme Mõis OÜ on üks suurimaid põllumajandusega tegelevaid ettevõtteid Jõgevamaal.