Kliendi edukas esindamine haldusvaidluses PRIA-ga finantskorrektsiooni vajaduse üle.

Sisu

RASK nõustas klienti haldusvaidluses PRIA-ga projekti maksetoetuse osalise väljamaksmise kavatsuse hindamisel. PRIA esialgsel hinnangul oli RASKi klient rikkunud riigihangete läbiviimise menetluse reegleid, mis andis põhjenduse nendepoolseks finantskorrektsiooniks ning projektitaotluse alusel määratud toetuse vaid osalises mahus välja maksmiseks.

Vaidluse keskmeks olid nii riigihangete reeglid hankemenetluse osadeks jaotamise keelu aspektist kui ka finantskorrektsioonide põhjendatus, vajalikkus ja proportsionaalsus.

Pärast ärakuulamismenetluses argumentide esitamist ei pidanud PRIA vajalikus RASKi kliendile finantskorrektsioone kohaldada, nõustudes määratud toetuse kogu ulatuses Luunja Jõesadamale omalt poolt välja maksma.

Luunja Jõesadama SA on eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb Emajõe ääres sildumis– ja sadamavõimaluste loomisega avalikkusele, eesmärgiga elavdada Peipsi ja Emajõe äärse kasutamist rekreatiivsetel eesmärkidel.