Finantseerimine ja pangandus

RASK nõustab kliente kõigis finantseerimisega seotud õigusküsimustes. Seejuures on bürool laialdased kogemused nii traditsiooniliste finantsinstrumentidega seotud õigusküsimuste ja vaidluste lahendamisel kui ka raha kaasamisel start-up ja tehnoloogiavaldkonnas. 

Field information

RASK nõustab kliente suhetes nii M&A majade, VC ja PE investorite, pankade, ühisrahastuse vahendajate kui ka eraisikust investoritega. Samuti nõustame ja esindame kliente suhtluses regulaatoritega ja loataotluste menetlustes (sh olulise osaluse omandamisel, krediidiandja tegevusloa väljastamisel, võlakirjade emissioonil, usaldusfondide asutamisel) ning panustame aktiivselt valdkonda kujundava seadusandluse väljatöötamisse (nt krediidiandjate ja -vahendajate seadus). 

RASKi finantseerimisvaldkonna meeskonnal on tugev kompetents ka valdkonna vaidluste lahendamisel.


Valdkonna juhid:Valdkonna kaasjuht - Timo Kullerkupp.


Timo Kullerkupp on finantseerimisvaldkonnas tunnustatud õigusnõustaja nii Eesti kui välisklientidele. Omades enam kui 15 aastast kogemust valdkonna ettevõtete ja finantseerimisprojekte nõustamisel, on Timo ekspertiis ja vaist sektoris kõrgelt hinnatud.


Timo nõustab igapäevaselt nii investeerimisühinguid kui Eesti finantsjärelevalvele alluvaid krediidiasutusi. Samuti abistab ta kliente sündikaatlaenude läbirääkimistel, tagatispakettide väljatöötamisel (sh tagatisagendi kasutamise lahendused), investeerimisfondide registreerimisel ja muude fondi tegutsemiseks vajalike dokumentide koostamisel ja läbirääkimisel.


Finantseerimisvaldkonna tunnustatud eksperdina osaleb Timo ka Eesti Advokatuuri finantsõiguse komisjoni töös. 
Valdkonna kaasjuht - Karl Erik Esko


Karl Erik on ettevõtjatele tugevaks partneriks finantseerimisstruktuuride väljatöötamisel ja raha kaasamisel nii fondide, erainvestorite kui ühisrahastusplatvormide kaudu. 

Samuti on Karl Erik vilunud suhtluses finantsjärelvalve asutustega ning on klientidele abiks erinevate tegevuslubade taotlemisel (sh krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevuslubade taotlemisel).