Finantseerimine ja pangandus

RASK nõustab kliente kõigis finantseerimisalastes küsimustes, seejuures ka finantseeringute kaasamisel start-up ja tehnoloogiavaldkonda kui ka traditsioonilisematesse sektoritesse nagu kinnisvara, kaubandus ja tootmine.

Field information

RASK nõustab kliente suhetes nii M&A majade, VC ja PE investorite, pankade, ühisrahastuse pakkujate kui ka eraisikust investoritega. Samuti nõustame kliente suhtluses regulaatoriga ja loataotluste menetlustes (sh olulise osaluse omandamisel, krediidiandja tegevusloa väljastamisel, võlakirjade emissioonil, usaldusfondide asutamisel) ning panustame aktiivselt valdkonda kujundava seadusandluse väljatöötamisse (nt krediidiandjate ja -vahendajate seadus).


Valdkonna juhtValdkonna juht - Timo Kullerkupp.


Finantseerimise ja panganduse meeskonda juhib Timo Kullerkupp, kellel märkimisväärne kogemus nii Eesti kui ka välisklientide teenindamisel. Timo on tegutsenud valdkonnas enam kui 10 aastat, nõustades igapäevaselt nii investeerimisühinguid kui ka Eesti finantsjärelevalvele alluvaid krediidiasutusi. Timo on abistanud kliente nii sündikaatlaenude läbirääkimistel, tagatismehhanismide väljatöötamisel, investeerimisfondide registreerimisel ja ka muudel fondi tegutsemiseks vajalike dokumentide koostamisel ja läbirääkimisel.