Liisa Eensoo

Tegevusvaldkonnad

Administratsioon
Turundus

liisa.eensoo@rask.ee
Liisa peamiseks tööülesandeks on advokaatide abistamine nende igapäeva töös.

Samuti aitab Liisa bürood turunduslikes küsimustes, tegeledes nii sise- kui väliürituste korraldamisega.