Kristiina Padu


Kristiina Padu on Eesti üks kogenumaid eksperte maksejõuetuse valdkonnas, kellel pikaajaline kogemus avalikust sektorist, rahvusvahelise koostöö korraldamisel ja kokkulepete sõlmimisel ning Eesti maksejõuetuse seaduste uuendamisel.

Enne RASKiga liitumist on Kristiina töötanud kohtutäituri büroos ning üle 6 aasta Justiitsministeeriumis. Justiitsministeeriumis kuulus Kristiina Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise ajal maksejõuetuse töörühma, osaledes Euroopa maksejõuetuse direktiivi ülevõtmise läbirääkimistel. Lisaks on Kristiina maksejõuetuse teemadega tegelenud rahvusvahelisel tasemel UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Law) maksejõuetuse töögrupi liikmena.

Aastatel 2017-2022 vastutas Kristiina Justiitsministeeriumis Eesti maksejõuetuse revisjoni läbiviimise eest. Revisjoni käigus töötati Kristiina juhtimisel välja 2 seaduseelnõud. Esiteks pankrotiseaduse ja seonduvate seaduste muutmise seadus (195 SE), mis tegeles pankrotimenetluse parendamisega. Teiseks füüsilise isiku maksejõuetuse seadus (575 SE), millega kehtestati füüsilise isiku maksejõuetusmenetluste suhtes uus tervikseadus. Viimase seaduseelnõuga võttis Eesti üle ka Euroopa maksejõuetuse direktiivi.

RASKis nõustab Kristiina kliente lisaks maksejõuetuse küsimustele ka keerulisemates haldusasjades ning riigivastutuse ja põhiseaduspärasuse küsimustes.