Marina Lapidus: lisaks paragrahvide tundmisele peab advokaat mõistma ka kliendi ärivaldkonda

Vandeadvokaat Marina Lapidus on RASKi absoluutne ehitus- ja kinnisvaraekspert. Nii põhjalikke teadmisi ehitusvaldkonnaga seonduvast õigusest nagu Marinal, on Eestis ette näidata vähestel. Lisaks pikale spetsialiseerumisele ehitus- ja kinnisvaraõigusele on Marina läbinud ka ehitusjuhi baaskoolituse ning oskab õigusküsimuste kõrval juhtida klientide tähelepanu probleemiga seotud teemadele projekteerimisest ehitusfüüsikani välja. “Ma näen järjest enam, et selleks, et klienti strateegiliselt nõustada, peab advokaat süvitsi tundma ja mõistma ka sektoriga seonduvat erialaspetsiifikat,” sõnab Marina veendunult.

Kuidas sa RASKi jõudsid?
Üks mu endine kolleeg mainis toona, ca 2015. aastal, sellist värsket advokaadibürood nagu RASK. Et seal töötavad noored ja entusiastlikud inimesed ning tundsin, et vajan just sellist... värskust! Nüüd olen juba üle seitsme aasta siin, nii et enam-vähem ikkagi algusest. Arvestades tänapäeva töömaailma heitlikkust on ühe tööandja juures nii pikalt püsimine suur saavutus ja teistpidi suur tunnustus RASKile. Inimesed sobivad siin omavahel lihtsalt väga hästi. Jah, kõikides büroodes on koos oma ala professionaalid, muidugi ka RASKis, aga midagi peab töökoha valikul veel kõnetama. Sest kui töökeskkond ei sobi, ei saa seal (pikalt) olla. Mina leidsin koha, kus ma tunnen ennast hästi ja kus ma tahan olla.

"Minu jaoks on oluline ka see, et büroo
jagab minuga samu sotsiaalseid väärtusi
ja maailmavaateid."

Mis on siis jaoks see oluline, mis sind RASKis hoiab?
RASKi puhul on kõige olulisem ja see on ka RASKi eritunnus - siinne meeskonnatöö - üksteise toetamine ja teineteisega arvestamine. Kui oled midagi palunud ja kolleeg on sulle lubanud, siis võid kindel olla, et ta peab kokkulepetest kinni ja teeb oma osa ära kvaliteetset. Keegi ei hakka ka teise tööd või töövõite kaaperdama või vastupidi, näpuga näitama vastutuse võtmise olukorras. Väga tähtis on see tunnetus, et oled meeskonna liige ja büroo ei jäta rasketes olukordades sind üksi.

Minu jaoks on oluline ka see, et büroo jagab minuga samu sotsiaalseid väärtusi ja maailmavaateid, olgu see kas tasuta erilase abi võimaldamine isikutele, kelle jaoks võib see osutuda liiga kalliks, abivajajate muul viisil toetamine või keskkonnasõbralik käitumine. Suurte projektide nõustamise kõrval tegeleb büroo ka sotsiaalse suunitluse pro bono asjadega, seejuures ei tehta seda reklaami eesmärgil vaid siirast soovist teisi aidata.

Sinu ekspertvaldkonnad on ehitus ja kinnisvara. Kuidas sa nendeni jõudsid?
See kasvas loomulikult minu esimesest töökohast notaribüroos, kus enamus tehinguid on seotud asjaõiguste ja kinnisvaraga. Minu esimeses advokaadibüroos hinnati kõrgelt minu notari asendaja kompetentsi ja sealt edasi vastavad kinnisvaraga seotud teadmised järjest süvenesid ja kinnisvara tehingute nõustamise kogemust tuli juurde.

Hetkel näen õigusnõustamise maastikul seda, et mingi konkreetse probleemi lahendamiseks otsitakse kitsalt spetsialiseerunud nõustajat, seejuures kliendid järjest enam eeldavad, et advokaat mitte ainult ei nõusta juriidilistes küsimustes, vaid mõistab ka tehnilisi detaile ja ettevõtte äritegevuse spetsiifikat. Ma ei mõtle siin ainult ehitusvaldkonda. Näiteks ettevõtete müügitehingute puhul selleks, et ära kaardistada kõiki võimalikke riske pead mõistma, kuidas toimivad kõik ettevõttesisesed protsessid, milles tegelikult seisneb ettevõtte väärtus ja mis on kliendi jaoks see tegelik „target“ mida ta omandab.
Kliendile on oluline, et hoomaksid ettevõtte tegevuse sisu. Ühelt poolt võib see tunduda keeruline, teiselt aga väga põnev, sest pead kogu aeg midagi juurde õppima. Õigusvaldkonnas toimub liikumine kitsa spetsialiseerumise suunas ja advokaadid on nõus selleks järjest rohkem panustama.

   "Selleks, et ära kaardistada kõiki võimalikke riske pead mõistma,
kuidas toimivad kõik ettevõttesisesed protsessid,
milles tegelikult seisneb ettevõtte väärtus
ja mis on kliendi jaoks see tegelik „target“ mida ta omandab."

Et ehitusteemades paremini kaasa rääkida, läbisin ka mina Tehnikakõrgkooli korraldatud ehitusjuhi baaskoolituse. See oli väga spetsiifiline ja tehniline koolitus, kus keskenduti ehitustehnilistele ja projekteerimise teemadele kuni ehitusfüüsikani välja. Minule kui vandeadvokaadile andis see päris palju häid taustateadmisi, mis võimaldavad kliendi murest paremini aru saada ja mis kõige tähtsam selliseid muresid lahendada sellisel viisil, mis oleks kliendi jaoks parim võimalik lahendus.  


Kas plaanid veel rohkem süvitsi minna, tahaksid midagi juurde õppida?
Ikka. Jälgin erinevaid ülikoolide poolt pakutavaid inseneriteaduse programme ning sobiva väljundi leidmisel hea meelega täiendan oma teadmisi veelgi.

Ehitus- ja kinnisvarasektoris valitseb hetkel päris palju segadust, meeletu hinnatõus on kiirele arendustempole piduri peale tõmmanud jne. Mida see advokaaditöös tähendab?
Tõsi, selliseid raputusi ja majanduslikku olukorda nagu me täna Eestis näeme, pole siin varem olnud ja ehitusvaldkond on saanud mõjutada eriti märkimisväärselt. Ehitajatel pole alati võimalik oma lepinguid täita seoses tarneraskustega ja hinnatõusuga. Olukorras, kus lepingud kallinevad, tellijad aga lisa maksma ei nõustu, on meie ülesandeks leida sellised optimaalsed lahendused, et meie klientide ärid jätkuvalt toimiksid ja seda maksimaalselt efektiivselt. Selliseid vastasseise näeme tõenäoliselt aina tihemini. Ja eks advokaadile on need enneolematud olukorrad muidugi väga huvitavad ja võimaldavad luua ka uusi, seni lahendamata kohtupretsedente.

Mis on sinu jaoks olnud olulisemad töövõidud?

Eks meelde jäävad pigem kurioosumid ja naljakad olukorrad, kui päriselt suured ja olulised vaidlused või tehingud. Näiteks suurtehingute summad ei jää kohe üldse meelde (naerab). Meelde tuleb üks kummaline ehitusvaidlus, kus uue korteri ostja protsessis, et korteri uksed on liiga kitsad ja viitas seejuures oma õlgade laiusele ja tema poolt ostetud TV laiusele. Lõpuks see lahenes ikkagi arendaja kasuks, tõestasime ära, et uksed oli standardsetes mõõtudes ja vastasid kõikidele kehtivatele normidele.Mida soovid RASKile sünnipäevaks?
Minu soov kõigile meie inimestele on hoida meie omavahelisi mõnusaid suhteid! Ning oskust ja tarkust seda hoida ka büroo kasvades. Tean, et büroo kasv on paratamatu ja professionaalsuse kasvatamiseks ning spetsialiseerumiseks see ongi väga oluline. Nii et peame leidma tasakaalu kasvu ja heade suhete säilitamise vahel. Ma olen väga optimistlik, et me seda ka suudame!