Siret Saks

Tegevusvaldkonnad

Välisvärbamine ja töösuhted - valdkonna juht
Perekond ja pärimine - valdkonna juht

Vaidlused
Avalik haldus ja struktuuritoetused

siret.saks@rask.ee


Siret on suure ja laiapõhjalise kogemusega nõustaja nii tsiviil- kui halduskohtumenetluses. Vaidlustes riigiga on Siret kaitsnud kliente ka Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Siret on Eesti üks tugevaimaid migratsiooniõiguse eksperte. Ta on osalenud üle 200 välistööjõu värbamisega seotud kaasuse lahendamisel, omades tugevat kontaktvõrgustikku riiklike ametiasutustega välisvärbamisega seonduvate küsimuste kiireks ja operatiivseks lahendamiseks. Siret on esindanud nii Eestisse asunud suurinvestoreid kui ka arvukalt teistel alustel riiki sisenenud ettevõtjaid ning kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste.

Siret on hinnatud esindaja ka keeruliste perekonna- ja pärimisõigusega seonduvate küsimuste lahendamisel ning omandiõiguse vaidlustes.

Samuti nõustab Siret kliente struktuuritoetuste vallas - nii Euroopa Liidu toetuste väljamaksmise küsimustes kui ka tagasinõudmisega seonduvate vaidluste lahendamises erinevate ametkondadega.