Karmen Pähkla


Karmen on spetsialiseerunud riigi- ja haldusõigusele ning nõustab kliente peamiselt majandushaldusõiguse valdkonnas, sh tegevuslubade ja ettevõtlusvabadusega seotud küsimuste ning vaidluste lahendamisel. Samuti nõustab Karmen kliente planeeringute ja keskkonnaõiguse valdkonnas.

Karmen on põhitöö kõrvalt Tartu Ülikoolis riigiõiguse lektor. Samuti osaleb Karmen  Eesti Vabariigi Põhiseaduse kommentaaride kirjutamises ning on koostamisel oleva riigiõiguse õpiku töögrupi liige.