Karmen Pähkla

Tegevusvaldkonnad

Ärinõustamine ja M&A
Avalik haldus ja struktuuritoetused
Maksud
Vaidlused
Tervishoid
Kriminaalmenetlus


karmen.pahkla@rask.ee


Karmen on spetsialiseerunud haldusõigusele ning aitab advokaate peamiselt majandushaldusõiguse valdkonnas, sh tegevuslubade ja ettevõtlusvabadusega seotud küsimuste ning vaidluste lahendamisel.

Vaidluste lahendamisel on Karmeni puhul suureks tugevuseks põhjalikud teadmised kohtumenetlusest, mille ta on omandanud mitmetelt praktikatelt kohtusüsteemis, sh Riigikohtus.

Aastal 2016 osales Karmen tudengina Eesti XIX harjutuskohtu võistlusel, saavutades finaalis oma meeskonnaga esimese koha.

* Advokatuuriseadusele vastavalt ei osuta RASKi juristid õigusteenust. Jurist abistab advokaati.