Rein Kilgi nõustamine Werol Tehased mahukas pankrotivaidluses.

Sisu

RASK nõustas Rein Kilki kui endist Werol Tehased juhatuse liiget mahukas pankrotivaidluses, milles pankrotihaldur nõudis Werol Tehaste juhatuse liikmetelt 6,8 miljoni euro hüvitamist.

Pankrotihaldur leidis, et Pere kontserni kuulumine oli Werol Tehastele kui kontserniliikmele kahjulik. Vaidlus tõstatas seejuures põhimõttelised küsimused juhtorgani liikme vastutusest kontserni toimimisel.

Kohtuasi lõppes kompromissiga, mille tulemusel haldur hagist loobus.

Werol Tehased AS omandisse kuulus enne pankrotistumist Baltikumi suurim rapsiõli tehas Jõgevamaal. Rein Kilk omandas tehase 2007. aastal Eesti riigilt.