Transcom Grupi edukas esindamine pankrotivaidluse menetlemisel.

Sisu

RASK esindas edukalt Rein Kilgile kuuluvat Transcom Gruppi talle esitatud pankrotiavalduse menetlemisel. Unicredit Bank AG nõudis vaidluses Transcomi pankroti väljakuulutamist enam kui 7,5 miljoni euro suuruse nõude alusel.

Unicredit Banki pankrotiavalduse nõue tulenes Transcomi poolt Werol Tehaste (pankrotis) uue tehase ehitamisega seotud kohustuste katteks antud garantiist. Tartu maakohus jättis Transcomi pankroti välja kuulutamata. Riigikohus ei võtnud Unicredit Banki kaebust Tartu maakohtu otsusele menetlusse.

Transcom Grupp  on holdingfirma, millele kuulub enamusosalus ASis Transcom.

Transcom AS koos tütar- ja sidusettevõtetega moodustab kontserni, mille erinevad ettevõtted osutavad sadama-, transpordi- ja muid teenuseid.