Kliendi nõustamine 2012. aastast kestnud ning palju tähelepanu pälvinud Pere toidukontserni kriminaalasjas.

Sisu

RASK kaitseb Pere kontserni emaühingu nõukogu liikmeid Rein Kilki, Kaie Kilki ning juhatuse liikmeid Neeme Raigi ja Kristjan Oolot mahukas kriminaalasjas, milles emaühingu juhtorgani liikmeid süüdistati tütarühingu asutamise ja sellele vara üleandmisega kontserni emaühingu maksejõuetuse põhjustamises.

Käimasolev vaidlus on tõstatanud väga põhimõttelise küsimuse kontserni õiguslikust olemusest ning täpsemalt sellest, kas ja millistel juhtudel toimub 100%-lise tütarühingule mitterahalise sissemakse tegemisega emaühingu vara vähenemine.

Pere AS toidukontsern oli pikalt Eesti üks suurimaid toiduainetööstusi, hõlmates Pere leivatööstust, Weroli rapsiõli tootmist ning erinevaid lihatööstusi ja toitlustusasutusi. Kontsern pankrotistus 2012. aastal.